Wiadomości

"Krzyże Zasługi za Dzielność" dla policjantów z Cieszyna

Data publikacji 29.10.2012

Odznaczeni funkcjonariusze dokonali czynów najwyższej próby. Ryzykując własne życie, nieśli pomoc i uratowali życie poszkodowanych osób. Chwała bohaterom! - powiedział szef MSW Jacek Cichocki, wręczając funkcjonariuszom „Krzyże Zasługi za Dzielność”. Odznaczenia Prezydenta RP otrzymało 26 funkcjonariuszy - 19 policjantów oraz 7 strażaków. Byli wśród nich dwaj policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Wyróżnionym policjantom osobiście gratulował Komendant Główny Policji

W ostatnich latach odznaczenia były przekazywane do komend wojewódzkich służb, z których pochodzili zasłużeni. Szef MSW podjął decyzję o bezpośrednim przyznaniu odznaczeń zasłużonym „Krzyżem Zasługi za Dzielność”.
 

Minister Jacek Cichocki wręczył odznaczenia w obecności nadinspektora Marka Działoszyńskiego, komendanta głównego policji, oraz gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
 

Wszyscy odznaczeni funkcjonariusze uratowali życie i zdrowie poszkodowanym osobom. Podejmowali interwencje zarówno w czasie służby, jak i poza nią, często z narażeniem życia. Funkcjonariusze nieśli pomoc zarówno ofiarom pożarów, jak i tonącym. - Interwencje podejmowane po służbie świadczą o tym, że służycie obywatelom cały czas i doskonale rozumiecie, na czym polega służba w policji lub straży pożarnej - powiedział minister Jacek Cichocki.
 

Szef MSW, w trakcie uroczystości z udziałem bliskich bohaterów, podziękował zarówno funkcjonariuszom, jak i rodzicom oraz rodzinom wyróżnionych bohaterów. Szczególne słowa podziękowań szef MSW skierował także do przełożonych funkcjonariuszy.
 

Odznaczeni funkcjonariusze wykazali się profesjonalizmem w wykonywaniu obowiązków służbowych. Nie zważając na niebezpieczeństwo i bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia nieśli pomoc, ratując zdrowie i życie poszkodowanych. - „Krzyże Zasługi za Dzielność” to odznaczenia jedyne w swoim rodzaju. Nie można zostać wyróżnionym tym odznaczeniem za długoletnią, rzetelną służbę. Jedynym momentem, w którym funkcjonariuszowi może zostać przyznane to odznaczenie, jest sytuacja, w której z narażeniem własnego życia niesie pomoc innym - podkreślił minister spraw wewnętrznych.
 

Odznaczenia otrzymało 19 funkcjonariuszy policji, w tym jedna policjantka. Sierż. Katarzyna Kwietniewska z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi otrzymała Krzyż Zasługi już po raz drugi. W maju 2011 r. w czasie wolnym od służby policjantka wyprowadziła 61-letnią kobietę z płonącego budynku. 19 września 2011 roku przyznano jej „Krzyż Zasługi za Dzielność”. Natomiast w marcu 2012 roku policjantka wyciągnęła z zadymionego mieszkania 57-letniego nieprzytomnego mężczyznę. Udzieliła mu pierwszej pomocy, co przyczyniło się do uratowania mu życia.
 

„Krzyże Zasługi za Dzielność” otrzymało również dwóch policjantów z Cieszyna (aspirant Krzysztof Krzempek i sierżant Adrian Lipowski). Funkcjonariusze w marcu 2012 roku z narażeniem własnego życia i zdrowia ewakuowali z kamienicy 14 osób. Następnie przez okno wyciągnęli 46-letniego mężczyznę, który sam nie mógł wydostać się z płonącego mieszkania na pierwszym piętrze. Policjanci pracowali bez żadnego zabezpieczenia i sprzętu. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

- Zawód policjanta i strażaka wymaga często podejmowania natychmiastowych decyzji. Gratuluję, że podjęliście takie decyzje, które pozwoliły Wam być tu dziś i odebrać te odznaczenia - powiedział nadinspektor Marek Działoszyński, komendant główny policji.
 

„Krzyże Zasługi za Dzielność” to odznaczenia przyznawane m.in. policjantom, strażakom, a także żołnierzom m.in. za odwagę i czyny z narażeniem własnego życia lub zdrowia w obronie życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli.
Odznaczenia zostały nadane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, na podstawie art. 138 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.
 

Krzyż za Dzielność został ustanowiony w roku 1928 przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Odznaczenie nadawane jest m.in. funkcjonariuszom policji i straży pożarnej oraz żołnierzom za działania z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych oraz życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli.
 

źródło KGP