Wiadomości

„Cyberprzestrzeń - współczesne zagrożenia” w kampanii społecznej „Moje Bezpieczne(?) Dziecko”

Data publikacji 08.03.2019

Wydział Prewencji KWP w Katowicach, przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis”, od 2016 realizuje kampanię społeczną „Moje Bezpieczne(?) Dziecko”, kierowaną do nauczycieli i opiekunów prawnych, a następnie za ich pośrednictwem do dzieci. Jej zasadniczym celem jest ograniczenie najpoważniejszych zagrożeń dla najmłodszych ze strony osób dorosłych. W tym roku rozszerzono ją o kolejny obszar, jakim jest powszechna obecność cyberprzestrzeni w praktycznie każdej sferze życia i związane z nią zagrożenia dla dzieci w wieku szkolnym.

Dotychczas podczas kampanii „Moje Bezpieczne(?) Dziecko” skupiono się na przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, handlu ludźmi oraz pornografią dziecięcą. W związku jednak z dużym zainteresowaniem środowiska oświatowego tą kampanią, w ramach współpracy z ROM-E Metis, zdecydowano o jej kontynuacji w tym roku i rozszerzeniu jej o kolejny obszar, jakim jest cyberprzestrzeń i związane z nią zagrożenia dla dzieci w wieku szkolnym. Podyktowane to zostało powszechną obecnością tego medium w praktycznie każdej sferze życia i zaobserwowanym w związku z tym wzrostem zagrożeń.

Projekt profilaktyczny „Cyberprzestrzeń - współczesne zagrożenia” jest skierowany do pracowników oświaty, a jego realizacja odbędzie się poprzez organizację cyklu konferencji szkoleniowych, których celem będzie podniesienie świadomości odbiorców, związanej
z tą problematyką. Kierowanie szkoleń dla tej grupy, pozwoli również za ich pośrednictwem na szerokie dotarcie do dzieci na terenie województwa śląskiego.

W ramach zaplanowanych działań, przewidziano realizację pięciu konferencji na terenie Katowic, Częstochowy, Sosnowca, Raciborza oraz Bielska-Białej, przy współpracy z profilaktykami społecznymi garnizonu śląskiego i pedagogami ROM-E „Metis”. Konferencja inauguracyjna odbędzie się w rotundzie KWP w Katowicach już 14 marca 2019 roku o godz. 13.00.