Narada roczna w cieszyńskim garnizonie - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Wiadomości

Narada roczna w cieszyńskim garnizonie

Data publikacji 15.01.2020

Wczoraj w cieszyńskiej komendzie odbyła się narada roczna, podczas której omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie cieszyńskim za rok 2019. W trakcie spotkania przedstawiono wyniki osiągnięte przez cieszyńskich policjantów oraz określono priorytety w walce z przestępczością w roku 2020. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek. Naradę prowadził Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Stelmach.

Narada kierownictwa, podsumowująca wyniki uzyskane przez cieszyński garnizon odbyła się świetlicy w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie. Uczestniczył w niej Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek. Wśród zaproszonych gości był również Starosta Powiatu Cieszyńskiego Pan Mieczysław Szczurek, Burmistrz Miasta Cieszyna Pani Gabriela Staszkiewicz, Prokurator Rejonowy Pan Andrzej Hołdys, a także Komendant Straży Miejskiej Jacek Bąk i przedstawiciele NSZZ Policjantów.

Insp. Jacek Stelmach wraz Naczelnikami poszczególnych wydziałów podsumowali efekty ubiegłorocznej pracy policjantów cieszyńskiej komendy oraz wskazali zadania do realizacji w 2020 roku. Komendant cieszyńskiego garnizonu podziękował za dotychczasową pracę wszystkim policjantom oraz pracownikom cywilnym. Odrębne podziękowania skierował do władz samorządowych za wsparcie finansowe cieszyńskiej komendy oraz przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Oficjalną część spotkania podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek.

  • policjanci podczas narady
  • policjanci podczas narady
  • policjanci podczas narady
  • policjanci podczas narady
  • policjanci siedzą na krzesłach za stołem
  • goście przemawiają
  • goście przemawiają
  • policjanci podczas narady
  • policjanci siedzą na krzesłach za stołem
  • komendant dziękuje policjatowi, podają sobie dłoń