Podsumowanie akcji NURD - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Wiadomości

Podsumowanie akcji NURD

Data publikacji 22.05.2020

Wczoraj na terenie powiatu cieszyńskiego policjanci przeprowadzili wzmożone działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Podczas kontroli ruchu zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Cyklicznie prowadzona akcja ma za zadanie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych oraz uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego jakie zagrożenia mogą występować, jeżeli nie przestrzegają oni przepisów ruchu drogowego.

Policjanci drogówki podczas wczorajszej akcji, tak jak podczas codziennej służby, zwracali uwagę na bezpieczeństwo w ruchu. W związku z akcją szczególną uwagą objęli zachowania kierowców w stosunku do pieszych. Nie zapominając, że relacja pieszy-kierowca jest obustronna, bacznie też  przyglądali się, czy piesi nie popełniali wykroczeń przeciwko innym uczestnikom ruchu drogowego.

W trakcie działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” stróże prawa w powiecie cieszyńskim odnotowali 62 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami silnikowymi względem pieszych. 35 z nich to wykroczenia kierujących przeciwko pieszym. 9 z nich dotyczyło niewłaściwego zachowania bezpośrednio na oznakowanych przejściach dla pieszych. Podczas akcji policjanci łącznie nałożyli 58 mandatów karnych, skierowali 2 wnioski o ukaranie do sądu oraz pouczyli 9 osób. W akcji brało udział łacznie 12 policjantów ruchu drogowego cieszyńskiej komendy.

Apelujemy do każdego uczestnika ruchu drogowego, w szczególności do niechronionych uczestników ruchu drogowego o rozsądek, szczególną ostrożność i koncentrację na drodze oraz używanie elementów odblaskowych w trosce o bezpieczeństwo własne oraz innych, nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale na wszystkich nieoświetlonych drogach, także w obszarze zabudowanym.