Pomoc ofiarom przestępstw

Pomoc dla ofiar przemocy domowej - placówki, adresy, telefony

Doświadczasz lub doświadczyłeś przemocy domowej? Potrzebujesz fachowego wsparcia? Skontaktuj się z policją oraz ośrodkami pomocy ofiarom przestępstw. Przedstawiamy listę placówek świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Przemoc w rodzinie to niepokojąco częste zjawisko, jednak jej skali nie sposób precyzyjnie określić w statystykach. Niestety w społeczeństwie nadal pokutuje mit: „O tym nie powinno się mówić”. Gdy w zamkniętych ścianach mieszkania domownikom dzieje się krzywda, często łączy się ona z tajemnicą milczenia... Milczenia sąsiadów, krewnych i samych ofiar agresji.

Bez wątpienia sprawy rodzinne, to bardzo delikatna materia. W większości domów zdarzają się kłótnie i problemy. Rozterki dnia codziennego często prowadzą do nieporozumień. Jednak przejściowe kłopoty i drobne spory należy odróżnić od krzywdy wyrządzanej bliskim. Granica jest cienka i łatwo ją przekroczyć. Warto pamiętać, że brak reakcji, to ciche przyzwolenie. Powtarzające się awantury, krzyki, płacz i bicie, wyzwiska itp.– obok tego nie można przejść obojętnie. Każdy, kto chociażby przypadkowo stał się świadkiem takiego zachowania powinien działać. Przemoc domowa, to zjawisko które się nasila. Szybka reakcja może wiele zmienić: uświadomić ofiarę, ograniczyć poczucie bezkarności agresora i eskalację konfliktu. Nierzadko słyszymy opinię sąsiadów, którzy wiedzieli o przemocy: „To nie moja sprawa”, „Nie chciałem się wtrącać”, „Niech sami rozwiązują swoje problemy”. Także osoby dotknięte przemocą tłumaczą zachowanie agresywnego członka rodziny: „Nie ma domku bez ułomku”, „To także moja wina”, „Po co się ośmieszać”, „To minie, przeczekam” lub „I tak mi nie pomogą...”.

Należy pamiętać, że ofiarami i świadkami przemocy domowej często są bezbronne dzieci. Ich to zjawisko dotyka najmocniej. Krzywda w najbliższym otoczeniu odbija się negatywnym echem na późniejszym życiu każdego człowieka. Tym bardziej na delikatnej psychice dziecka, które w okresie dorastania szczególnie potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i spokoju.

Jesteś świadkiem przemocy? Przypuszczasz, że komuś dzieje się krzywda? - reaguj! Każdy Twój sygnał może pomóc.

Doświadczasz przemocy w swoim domu? Nie czekaj biernie, aż wszystko minie. Zacznij działać i zwróć się po pomoc do Policji i ośrodków wsparcia.

 

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem (art. 207 § 1 kk)

 

W powiecie cieszyńskim działają następujące podmioty i placówki udzielające pomocy ofiarom  przestępstw:

Centrum Edukacji Profilaktyki i Terapii „Kontakt”
ul. ks. Janusza 3 43-400 Cieszyn
tel.33 4795455  lub 33 8522412

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
ul. Mała Łąka 17 A, 43-400 Cieszyn
tel. 33 8512929,

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Skrajna 5, Cieszyn
tel. 33 479 4918,

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"
Cieszyn ul. Ks. Janusza 3,
bycrazem@wp.pl
www.bycrazem.com
punkt funkcjonuje: poniedziałek – piątek  8.00 - 16.00, 
Telefon Zaufania 33 851 2929 w godzinach 19:00 – 7:00,

Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -  Centrum Profilaktyki Społecznej
Wydział Polityki Społecznej UM Skoczów
ul. Krzywa 4
43-430 Skoczów
tel. 33 853 39 74
e-mail: cps-rpa@um.skoczow.pl

 

a także:

http://www.niebieskalinia.pl/